Provětrávané fasády

Provětrávané fasády realizace

Provětrávaná (zavěšená či odvětrávaná) fasáda pomáhá udržovat stabilní teplotu v budově a šetří tím výdaje na topení i chlazení. Tyto fasáda především chrání před hlukem a negativním působením vlhkosti na stavební konstrukce.

Provětrávanou fasádu tvoří různé obkladové materiály na základě výběru investora / projektanta, které od nosné zdi a izolace odděluje mezera. Mezerou volně proudí vzduch. V horkých letních dnech tedy fasáda funguje jako slunečník i ventilátor. V chladném období průvan odvětrává vlhkost, brání kondenzaci vodních par a tvorbě plísní ve stavební konstrukci, což prodlužuje její životnost.

Provětrávané fasády jsou alternativou k zateplování domů polystyrénem. Zatraktivňují jejich vzhled a nevyžadují žádnou údržbu, označujeme tyto systémy jako bezúdržbové.
Životnost provětrávaných fasád je totožná s životností objektů a počítá se na desetiletí. Pokud se přece jen deska rozbije či jinak poškodí, není problém ji vyměnit za jinou.

Vhodné jsou zejména pro administrativní objekty nebo nákupní centra; stále častěji se uplatňují i u bytových a rodinných domů, vil a rezidencí.

Zavěšená provětrávaná fasáda objektu musí splňovat kritéria pro daný typ stavby a vnitřních provozů. Musí být udržovatelná, musí zajistit stavbě ochranu proti vnějším klimatickým vlivům a v neposlední řadě jsou na ni kladeny vysoké estetické požadavky.
Obkladové prvky pro zavěšené fasády může tvořit různý obklad viz. níže (vláknocementové materiály, kompozitní materiály, vysokotlaké materiály – HPL desky, plechové obklady, keramické obklady, dřevěné obklady a jiné,…).

Provětrávaná fasáda – jako tepelná izolace je použita minerální vata uložená do nosného roštu fasády. Jako povrchový obklad tzn. design fasády jsou různé materiály dle požadavku projektanta.

Naše společnost dokáže uspokojit širokou škálu obchodních partnerů ve všech směrech, jak v dodávce, tak i v montáži:

RŮZNÝCH DRUHŮ LEHKÝCH OBVODOVÝCH PLÁŠŤŮ

 • Vláknocementové desky např. ,,Cembrit, Eternit, Silbonnit, Swisspearl, Cemvin, …“
 • Cementovláknité desky např. ,,Fermacell Powerpanel H2O, Aquapanel“
 • kovové obklady Atena typ ,,Formal“ (,,Al“ a ,,Fe“ kazety), obklady lamely Atena typ ,,C“ a ,,L“
 • kovové obklady ,,DEKMETAL“ (kazety, vlnité a trapézové plechy)
 • Obklady z předrezavělých ,,Fe“ plechů typ ,,Corten“
 • Obklady z materiálu tahokov ,,Al“ nebo ,,FeZn“ různého druhu a rozměru
 • Kompaktní desky z vysokotlakého laminátu HPL např. ,,Fundermax, Trespa“
 • Kompaktní desky s dřevěnou dýhou např. ,,Parklex, Prodema Prodex, …“.
 • Kompozitní materiál typu Bond např. ,,Alucobond, Reynobond, Alpolic, Saraybond,
 • Debond, Stacbond, ….“ – sendvičové materiály nutno rozdělovat dle požární odolnosti (reakci na oheň)
 • Dřevěné obklady např. ,,tepelně upravené dřeviny typu Thermowood; Exotické dřeviny; Sibiřský Modřín – Rhombus, palubky“
 • Keramické obklady např. ,,Agrobuchtal“
 • Ostatní obkladové materiály dle požadavků architektů
Image module
Ukázky našich realizací
Image module
Společné vlastnosti provětrávaných fasád

Provětrané fasády musí odpovídat standartům ČSN a EN o pozemním stavitelství. Můžeme Vás ubezpečit, že provětrané fasády splňují veškerá nařízení lépe než výborně. Provětrané fasády v mnoha případech napomáhají k ještě lepším vlastnostem než má objekt bez zavěšené fasády. V několika následujících bodech si shrneme základní technické vlastnosti a výhody provětrané fasády.

 • Ochrana před přehříváním budovy
 • Ochrana před kondenzací par ve stavební konstrukci
 • Odolnost vůči vodě a povětrnostním vlivům
 • Výborné zvukově izolační vlastnosti
 • Nehořlavost – odolnost proti ohni
 • Variabilní a estetický vzhled
 • Nulové nároky na údržbu
 • Dlouhá životnost
 • Úspory za výdaje na opravy klasických fasád
 • Umožňuje tepelnou roztažnost
 • Může se montovat na nerovný povrch
 • Montáž suchou cestou tzn. montáž i v zimních obdobích
 • Životnost téměř shodná s životností objektu min. 50let a více

Provětrávaný fasádní systém, kotvení viditelné (mechanické např. nýty, texy, vruty) nebo neviditelné (mechanicky zavěšením, mechanicky navrtáním, lepením).
Provětrávaný fasádní systém je obecně tvořen z desek fasádního obkladu upevněných na nosné podkonstrukci, která je sestavena ze stěnových kotev a fasádních profilů:

 • hliníková ušlechtilá slitina Al+Mg+Si, spojovacího materiálu z nerezového materiálu. Nosná podkonstrukce je k obvodovému plášti budovy připevněna rámovými nebo chemickými kotvami přes plastové termostopy. Jednotlivé díly závěsné kostry jsou navzájem spojené nerezovým spojovacím materiálem.
 • Ocelová nosná podkonstrukce ,,FeZn“ přírodní nebo v povrchové barvě RAL dle certifikovaného výrobce, spojovací materiál ,,FeZn“ texy a nýty. Nosná konstrukce je k obvodovému plášti budovy připevněna rámovými nebo chemickými kotvami bez plastových termostopů (termoizolační podložky zde nepoužíváme) – zde ke stažení vyjádření k termoizolačním podložkám certifikovaného výrobce DEKMETAL.
Uchycení fasádních obkladů – nosné podkonstrukce

Hliníkové a ocelové nosné konstrukce umožňují rychlou a bezpečnou montáž všech typů fasádních desek. Systém umožňuje proudění vzduchu, pohyb prvků v souladu s jejich tepelnou roztažností a spolehlivý přenos dynamických zatížení působících na konstrukci.

Pro všechny typy fasádních panelů používáme pouze certifikované nosné systémy. Zajišťujeme kompletní servis před, během i po ukončení projektu.

Způsob uchycení a typy hliníkové nosné podkonstrukce typ ATENA / ILTEGRO – certifikovaný výrobce:

Nýtovaní

Image module

Lepení

Image module

Skryté kotvení

Image module

SZ systém

Image module

Systém U

Image module

Systém W

Image module

Systém Y

Image module

Clips

Image module

Systém GH

Image module

Lamela

Image module

Způsob uchycení a typy ocelové nosné podkonstrukce typ ATENA / DEKMETAL – certifikovaný výrobce:

Image module

Jednosměrný nosný rošt – standart např. DKM1A (NOSNÝ ROŠT POD HORIZONTÁLNĚ KLADENÉ KAZETY):

Rošt je sestaven z jednoduchých bodových a liniových prvků. Je řešen tak, aby umožnil eliminovat vliv případných nerovností objektu, umožnil umístění tepelné izolace a maximálně eliminoval vznik tepelných mostů.

Na fasádu se připevní závěsné konzoly typu L, na které se osadí svisle orientované profily J50 a J80. Ty pak tvoří podklad pro pohledové prvky systému a zároveň vytvářejí vzduchovou mezeru sloužící k odvětrání pronikající vlhkosti.

Image module

Jednosměrný nosný rošt – standart např. DKMA (NOSNÝ ROŠT POD VERTIKÁLNĚ KLADENÉ KAZETY DOPLNĚNÝ O Z-profil):

Rošt je sestaven z jednoduchých bodových a liniových prvků. Je řešen tak, aby umožnil eliminovat vliv případných nerovností objektu, umožnil umístění tepelné izolace a maximálně eliminoval vznik tepelných mostů.

Na fasádu se připevní závěsné L-konzoly , na které se osadí svislé profily J50. Přes ně se pak připevní vodorovné profily Z v ploše kazety a vodorovné profily OM 80RAL ve spáře kazety. Dále pak již svisle kladené DEKCASSETTE IDEAL.
V případě zateplení fasády je vložená minerální vata překryta pojistnou hydroizolační fólií

Image module

Dvousměrný nosný rošt – atyp např. DKM2A:

Rošt je sestaven z jednoduchých bodových a liniových prvků. Je řešen tak, aby umožnil eliminovat vliv případných nerovností objektu a umístění tepelné izolace a maximálně eliminoval vznik tepelných mostů.

Na fasádu se připevní závěsné konzoly, na které se osadí vodorovně orientované profily Z50. Vodorovné profily vytvoří svislou rovinu fasády a umožňují eliminovat nerovnosti stávající fasády v rozmezí ± 15 mm (pro vyrovnání větších nerovností je určen rektifikační profil U125)

Podklad pro pohledové prvky tvoří svislé profily Omega 50 a Omega 80, které zároveň vytvářejí vzduchovou mezeru sloužící k odvětrání pronikající vlhkosti.

Ke stažení:

Do provětrávaného fasádního systému se může vkládat tepelná izolace z minerální vlny (MW) pro dosažení předepsaného tepelného odporu. Mezi tepelnou izolací a deskou fasádního obkladu musí být větraná mezera o šířce minimálně 30 mm.

Provětrávaný fasádní systém musí splňovat podmínky Stavebního technického osvědčení dle zákona č. 22/1997 o technických požadavcích na výrobky v platném znění, popřípadě požadavky normy ETAG 034. Musí splňovat požadavky ČSN EN 1999-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení větrem. Jedná se především o zkoušku odolnosti proti sání větru a odolnosti proti dlouhodobé vertikální deformaci. Zhotovitel musí doložit příslušnou certifikaci a zkoušky provětrávaného fasádního systému jako celku pro určený typ fasádního obkladu a způsobu uchycení.

Nosná podkonstrukce musí být navržena způsobem, který zajistí rektifikaci spodní nosné konstrukce ve všech třech osách.

Typy opláštění:

Určení

 • Univerzální desky pro exteriér i interiér (římsy, sloupy, okenní detaily, mansardy, podhledy)

Technologie

 • Přírodní cementovláknité desky

Vlastnosti

 • Mimořádná volnost kreativního užití
 • Snadná a přesná manipulace
 • Vzhled přírodního materiálu
 • Široká škála sytých i pastelových barev
 • Probarvení do hloubky materiálu
 • Ochranná hydrofobní vrstva
 • Dlouhá životnost
 • Lehká změna barvy v důsledku UV záření
 • Možné rozdíly v barvě a struktuře u desek různé šarže
 • Kompletní sortiment doplňků

Určení

 • Aplikace ve vlhkém prostředí

Technologie

 • Cementem pojené desky z lehkého betonu se sendvičovou strukturou a oboustrannou výztuhou pod krycími vrstvami sklovláknité tkaniny odolné vůči alkalickým látkám

Vlastnosti

 • Trvalá odolnost vůči vodě, plísním a chemickým látkám
 • Odolnost proti povětrnostním vlivům
 • Nízká hmotnost
 • Výborná stabilita a pevnost vůči mechanickému namáhání
 • Dlouhá životnost
 • Jednoduchá opracovatelnost bez speciálního nářadí
 • Možnost extrémního zaoblení povrchů
 • Snadné upevnění na konstrukci pomocí šroubů nebo sponek
 • Nehořlavost (třída reakce A1)

Určení

 • Vnější opláštění budov

Technologie

 • Cementová deska s jádrem z portlandského cementu, na obou stranách zpevněná vložkou ze skelných vláken

Vlastnosti

 • Odolnost proti vodě, bobtnání a ztrátě tvarové stability
 • Odolnost proti tepelným výkyvům, vlhkosti a dalším povětrnostním vlivům
 • Stabilní konstrukce s dlouhou životností
 • Bezpečný, hygienický a nehořlavý materiál
 • Časově nenáročné zpracování bez speciálního nářadí
 • Jedinečný způsob zkracování desek zlomením
 • Speciální hrana EasyEdge odolná proti nárazům

Určení

 • Fasády, střešní atiky, přístřešky, sokly a balkóny

Technologie

 • Kompaktní hladké desky na bázi tepelně vytvrzovaných pryskyřic, rovnoměrně zesílené dřevitými vlákny lisovanými za vysoké teploty a tlaku. Jednostranný i oboustranný pohledový povrch

Vlastnosti

 • Výjimečná odolnost vůči slunečnímu záření, kyselým srážkám, vlhkosti a extrémním teplotám
 • Vysoká mechanická pevnost
 • Samonosnost
 • Bezúdržbovost
 • Snadné čištění od mechanického i chemického znečištění (graffiti)
 • Bohata nabídka barev a dekorů
 • Barevná stálost
 • Snadná a přesná manipulace
 • Neobsahují azbest, těžké kovy ad. nebezpečné látky
 • Minimální kouřivost v případě požáru
 • Dlouhá životnost

Určení

 • Atraktivní fasády průmyslových, administrativních i občanských objektů, rodinných domů, možnost zateplení

Technologie

 • Obdélníkový plech z pozinkované oceli, mědi, hliníku nebo titanzinku se systémem polodrážek po celém svém obvodu. Na fasádě vytváří pravidelný rastr s mezerami dle požadavku projektanta. Připevňovací prvky ve sparách je možno skrýt, nebo přiznat. Ocelový plech v lesklých a matných barevných odstínech chráněných polyesterovým lakem. Ušlechtilé plechy normální, lakované nebo v předzvětralé úpravě

Vlastnosti

 • Atraktivní vzhled dlaždic i celého rastru
 • Barevně i tvarově flexibilní systém s minimálním konstrukčním omezením
 • Bohatý sortiment designových doplňků
 • Mnohaletá životnost

Výhody

 • bezúdržbové povrchové obklady

Určení

 • Atraktivní fasády průmyslových, administrativních i občanských objektů, možnost zateplení

Technologie

 • Obdélníkový plech z pozinkované oceli, mědi, hliníku nebo titanzinku se systémem do sebe zapadajících zámků (kladeno vodorovně / svisle dle požadavku projektanta).

Pohledový fasádní prvek DEKCASSETTE STANDARD

Fasádní kazeta DEKCASETTE STANDARD je čtvercový nebo obdélníkový ohýbaný prvek se systémem polodrážek po celém obvodu. Na fasádě vytváří pravidelný rastr spár o šířce 27mm. Ve spárách jsou umístěny viditelné připevňovací prvky, které dávají fasádě specifický technický vzhled. Povrch kazet je při montáži chráněn ochrannou fólií.

Pohledový fasádní prvek DEKCASSETTE IDEAL

Fasádní kazeta DEKCASSETTE IDEAL je čtvercový , nebo obdélníkový ohýbaný prvek se systémem do sebe zapadajících zámky. Spodní hrana kazety se zasouvá do spodního zámku kazety již připevněné. Vrchní hrana se šroubuje k nosnému roštu. Díky tomu, že jsou připevňovací šrouby skryté v zámku kazety , vzniká na fasádě pravidelný rastr elegantních spár. Šířka svislé i vodorovné spáry může být 5 až 40mm. Povrch kazety je při výrobě při přepravě a montáži chráněny ochrannou fólií. Standardní tl. materiálu pro kazety IDEAL je 0,75-1,0 (1,2)mm dle skladebné výšky kazety. Podrobněji viz technický list (ve složce ke stažení-technický list IDEAL) .

Pohledový fasádní prvek DEKPROFILE CR – vlnitý plech

Např. DEKPROFILE CR18 je vlnitý plechový profil sinusového průřezu. Základní překrytí profilu je o jednu vlnu. Výška vlny je 18mm. Krycí šířka je 1064mm. Délka profilu je libovolná v rozmezí 100 … 9000mm.

Image module

Pohledový fasádní prvek DEKPROFILE TR – trapézový plech

DEKPROFILE TR35 R/W je trapézový plechový profil (viz.schéma) a je určen k vytváření střešní krytiny a fasádního pláště. Základní překrytí profilu je o jednu vlnu (dle způsobu použití). Standardní tloušťka materiálu je 0,5 mm Profil může být vyráběn i z materiálu tloušťky 0.5 … 1,0 mm. Délka profilu je libovolná v rozmezí 100 … 9000mm.

Vlastnosti

 • Atraktivní vzhled dlaždic i celého rastru
 • Barevně i tvarově flexibilní systém s minimálním konstrukčním omezením
 • Bohatý sortiment designových doplňků
 • Dlouhá životnost

Výhody

 • Bezúdržbové povrchové obklady

Určení

 • Fasády, opláštění stavebních prvků, dělicí stěny a výplně, podhledy ad.

Technologie

 • Sendvičové – kompozitní (bondové) desky složené ze dvou vnějších hliníkových vrstev a vnitřního jádra s nízkou hustotou

Členění

 • Standartní jádro ,,Pe“ polyethylen, jádro ,,B“ méně hořlavé, jádro minerální typ ,,A“ – nehořlavé

Vlastnosti

 • Velmi nízká hmotnost
 • Dokonale hladký povrch
 • Rozměrová stabilita
 • Dobrá odolnost vůči ohybu a zlomu
 • Výborná odolnost vůči povětrnostním vlivům
 • Bohatá nabídka barev a designů
 • Možnost potisku a 3D tvarování
 • Jednoduchá manipulace, opracovatelnost a instalace
 • Dlouhá životnost
Ceník služeb a dodávek společnosti ATENA spol. s r.o.:

Firma ATENA spol. s r.o. Otrokovice vlastní veškeré atesty, prohlášení o shodě, školení, certifikaci montážníků, atesty o požární odolnosti a další.

Ceny nabízených produktů a prací s NIMI spojených jsou úzce VÁZÁNY s konkrétními podmínkami a okolnostmi. Z tohoto důvodu nemůžeme nabídnout pevný ceník našich služeb. Ceny se stanovují individuálně na dodávku a montáž, nebo pouze dodávku materiálu (např. dle m2, složitosti zakázky,…). To nám umožňuje realizovat řešení přesně podle Vašich přání a přistupovat k Vám osobně.

Potřebné odklady pro kompletní vytvoření cenové nabídky provětrávané fasády:

 • Materiál desek (keramické, kamenné, vláknocementové, … atd.)
 • Formát desek (orientační představa o rozměrech desek)
 • Uchycení desek (neviditelné, viditelné, přímé, atd.)
 • Tloušťka tepelné izolace (tloušťka izolace má zásadní vliv na volbu varianty nosného roštu)
 • Materiál podkladní konstrukce (zdivo, beton, pórobeton, atd.)
 • Charakter fasádních ploch (rovné nebo zakřivené, členité, bez oken, s okny jednotlivými nebo v pásech, apod.)
 • Umístění oken (v líci obkladu nebo zapuštěná)
 • Přibližná výměra obkladu
 • Předpokládaný termín realizace

Uvažujete o nás pro Vaši realizaci?

Rádi Vám připravíme nezávaznou cenovou nabídku.

Přejít na poptávku