STADION ŠTRUNCOVY SADY

– Dvě věže (Sever + Jih)
– Dokončení rekonstrukce hlavní tribuny

Plzeň dokončila v roce 2016 rekonstrukci hlavní tribuny městského sportovního areálu ve Štruncových sadech. Kromě opravené tribuny získala Doosan Arena i dva nové objekty, rohové věže Sever a Jih. Věže, jejichž výstavba stála přibližně 90 milionů korun, poskytují zázemí, ubytování, prostory pro fyzioterapii, rehabilitaci i stravování mladých fotbalistů z klubové akademie.

Plzeň má jeden z nejmodernějších areálů v zemi, jeden z nejkrásnějších sportovních komplexů.

Zhotovitel společnost Atena spol. s r.o. prováděla kompletní dodávku a montáž provětrávané fasády a hliníkových slunolamů:

  • provětrávaná fasáda z kovových lamel ATENA typ P150 C ,,Fe” tl. 0,5mm v odstínu červeném RAL 3020 na podkonstrukci ,,FeZn” bez tepelné izolace a bez difúzní fólie.
  • hliníkové protlačované nadokenní slunolamy Atena typ systém Slzičky ,,Aerofolis” š.150mm v odstínu RAL 3020. Slunolamy včetně ocelové podkonstrukce kotvená vertikálně nad okny s vyložením slunolamů nad okny 1500mm
  • opláštění ocelové konstrukce hliníkovými lamelami Luxalon 132S v osové vzdálenosti 171mm od sebe v odstínu 5005 (oboustranný lak)
  • opláštění vzduchotechniky lamely ,,Al” tl. 1,0mm Atena typ ,,Z” v osové vzdálenosti 171mm od sebe v odstínu 5010 kotveny viditelnými texy v barvě lamel.
  • Projektant: INGEM inženýrská a.s.
  • Dodavatel: Metrostav a.s., divize 1

Součástí projektu bylo i zateplení fasády, rekonstrukce balkonu ve druhém nadzemním podlaží, úprava anglických dvorků hlavní tribuny. „Co se týká úpravy vnitřních prostor hlavní tribuny, tam se rekonstruovala rehabilitační část v prvním patře. Firma také pomocí lamel zakryla ochoz ve směru do parku, upraveny byly plochy mezi hlavní tribunou a fotbalovým hřištěm. Zhotovitelem díla byla firma Metrostav, a. s.

Kromě zrekonstruované hlavní tribuny dostal stadion novou tvář ještě díky rohovým objektům – věži Sever a věži Jih. Společnými silami podařilo dokončit rekonstrukci hlavní tribuny i výstavbu nových věží a máme krásný moderní fotbalový stadion, který odpovídá nejpřísnějším měřítkům pro evropský fotbal.