ÚŘAD PRÁCE BRNO – MĚSTO – VÝSTAVBA OBJEKTU ÚP BRNO – MĚSTO

Úřad práce Brno – město

Novostavba Úřadu práce je významnou veřejnou stavbou, projektovanou v letech 2006 – 2014 společností Arch. Design. Lokalita, kde bylo nové administrativní centrum postaveno, je situována v jižním sektoru města Brna při ulici Heršpické, je dobře viditelná z příjezdových komunikací a má vynikající dopravní obslužnost, zejména pomocí MHD. Objekt Úřadu práce je součástí bloku, ve kterém je i již dokončený Justiční areál (Městský a Okresní soud a objekt Státního zastupitelství).

Krajská pobočka patří k nejmodernějším správním budovám v České republice a vyřeší v této lokalitě složitou situaci stávajících zaměstnanců Úřadu práce České republiky a jejich klientů. Administrativní budova nabídne přibližně 380 tisícům občanům větší komfort díky sloučení několika pracovišť do jednoho.

Cílem architektonického řešení bylo vytvořit atraktivní objekt, který bude navenek zřetelně vyjadřovat svoji funkci neokázale důstojné, seriózní pomoci a podpory klientům Úřadu práce. Základní členění hmoty respektuje uspořádání vnitřní dispozice i vnější vztahy s akcentací hlavního vstupu.

Autorem architektonického řešení je akad. arch. Jana Háyeková.

 

Image module
Image module

Naše společnost ATENA spol. s r.o. zde prováděla kompletní dodávku a montáž:

  • obvodového pláště větranou fasádou z vláknocementových desek ,,Cembrit typ Cembonit“ dnes již označováno ,,Cembrit – Patina“ v barvách Emerald a Sand tl.8mm – systém ukotvení desek viditelné tzn. nýtováním (nýty v barvě fasádních desek dle vzorníku RAL), obkladový materiál kotven na hliníkový nosný roštu ,,Vario“ – certifikovaný systém v ČR
  • vnitřní obklad ve vstupní části z vláknocementových desek ,,Cembrit“ tl. 8mm
  • obvodového pláště nad vstupem objektu z kompozitního – sendvičového materiálu ,,Bond“ tl. 4mm – pouze dekorace objektu, systém obkladu z kazet SZ 20 v odstínu RAL 9006 (stříbrná)
  • Investor: ČR – Úřad práce České republiky, Praha
  • Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.
  • Projektant: Arch. Design, s.r.o., Brno
  • Autor: Jana Háyeková
  • hlavní inženýr projektu: ing. Roman Vrba
  • Kategorie: stavby občanské vybavenosti , 2014
  • Materiál:  fasádní desky – CEMBRIT

Větraná fasáda

Větrané fasády jsou dvouplášťové stavební konstrukce, tvořené z nosné stěny (často opatřené tepelnou izolací) a předvěšené pohledové fasádní desky. V prostoru mezi nimi vzniká větraná vzduchová mezera. Touto mezerou stoupá po celé výšce fasády proud vzduchu.

Na rozdíl od tepelné izolace opatřené omítkou má větraná fasáda hned několik výhod. Větranou mezerou přirozeně stoupá vzduch vzhůru. V letních měsících tento přirozený pohyb snižuje přehřívání interiéru. Naopak v chladnější části roku tento pohyb vzduchu zmenšuje kondenzaci vlhkosti z interiéru ve vrstvách izolace. Další významnou výhodou je utlumení hluku přicházejícího z vnějšího prostředí do domu. Kombinace měkké izolace a pevného materiálu fasádních desek, navíc ve spojení se vzduchovou mezerou je z akustického hlediska nejvhodnějším řešením.

Při navrhování větrané fasády je tedy podstatné, aby byla vertikální větraná mezera v minimální tloušťce 25 mm průběžná, nepřerušovaná. Tím se docílí správné funkce komínového efektu. Ve spodní části fasády dochází k nasávání vzduchu a při horním okraji vzduch zase odchází. Průchod vzduchu musí být zajištěn také pod parapety oken, v nadpraží, u atiky i u soklu, jako je to vidět u detailů použitých ateliérem Arch. Design na budově Úřadu práce.