PAVILON CHIRURGICKÝCH OBORŮ (PCHO) – NEMOCNICE TŘEBÍČ

Nový pavilon chirurgických oborů (PCHO) v Nemocnic Třebíč je největší investiční akcí Kraje Vysočina ve zdravotnictví v jeho historii. Obsahuje příjmové a diagnostické ambulance, ARO, JIP a spojený lůžkový fond chirurgických oborů.

Novostavba pavilonu chirurgických oborů, adaptaci stávajícího gynekologicko-porodnického pavilonu, rekonstrukci části objektu operačních sálů, vybudování energocentra, skladů a strojovny medicinálních plynů, v demolici pavilonů A, A1 a CH včetně vybudování inženýrských sítí a nových tras pozemních areálových komunikací a přístupu do areálu.

Image module

Naše společnost ATENA spol. s r.o. zde prováděla kompletní dodávku a montáž:

  • provětrávaná zavěšená fasáda z kompozitního materiálu desek Atena typ BOND tl. 4mm s jádrem nehořlavým ,,A2” v odstínu RAL 7012 na hliníkový nosný rošt ,,Vario” v odstínu přírodním s horizontálními a vertikálními spárami tl. 8mm, systém nýtovaný – nýty v podobné barvě desek, vč. tepelná izolace Isover λD=0,035W/(mK) s objemovou hmotností =40kg/m3; difúzní fólie UV stabilní. Tepelná izolace kotvena mechanicky plastovými terči 6-8ks/m2.

Celkem pohledové plochy fasády  cca 440m2

  • provětrávaná zavěšená fasáda z ocelového profilovaného plechu Atena typ Trapézový plech CANTO (výrobce švýcarské CANTO) ,,FeZn” tl. 0,63mm v odstínu RAL 9007 – povrchová úprava PVDF na ocelový nosný rošt ,,FeZn” jednosměrný v odstínu přírodním. Ocelový trapézový plech je orientován a kladen horizontálně systém viditelného kotvení – kotveno ,,FeZn” texy v odstínu RAL ob dvě vlny, tepelná izolace Isover Uni λD=0,035W/(mK) s objemovou hmotností =40kg/m3; difúzní fólie. Tepelná izolace kotvena mechanicky plastovými terči 6-8ks/m2.

Celkem pohledové plochy fasády cca 2.500m2

  • Název akce: Pavilon chirurgických oborů (PCHO)
  • Investor: Kraj Vysočina
  • Projektant: ATELIER PENTA v. o. s.
  • Zhotovitel stavby: PKS stavby, a.s.

Navržená větraná fasáda

Projektem navržená zavěšená fasády z profilovaného speciálního trapézového plechu pravoúhle prolamovaného ,,FeZn“ + RAL vč. skladby tepelné izolace a dif. folie, dále provětrávaná fasáda z kompozitního materiálu typu ,,Bond“ tl. 4mm s jádrem minerálním tzn. nehořlavým s reakcí proti ohni ,,A2“ vč. skladeb tepelné izolace a dif. folie.

Image module