VÝSTAVBA OBJEKTU PRO PROJEKT RICE

Regionální inovační centrum elektrotechniky

Objekt pro projekt RICE je nejmodernější elektrozkušebnou Evropského významu. Součástí díla prováděného formou zadání na Funkci a výkon byl i vývoj zkušebních technologií. Složitost stavby spočívá v koncentraci různých vědeckých zařízení na malém prostoru a s tím související složitý způsob řešení Hluku, Vibrací a ochrany před EMC zářením.

Regionální inovační centrum elektrotechniky je nové unikátní výzkumné centrum Fakulty elektrotechnické (FEL) Západočeské univerzity v Plzni. Nově vybudované centrum disponuje světově unikátní výzkumnou infrastrukturou, např. halovou laboratoří a zkušebnou vysokonapěťové výkonové elektroniky a dopravních systémů, speciálními laboratořemi materiálů a senzorů především na organické bázi, včetně tzv. „čistých prostor“, speciálními mikroskopickými laboratořemi nebo rentgenovou diagnostikou. Objekt je funkčně rozdělen na části EH – halová laboratoř, EZ – prostor zázemí a prostor určený pro prezentaci, EC – prostor samotného centra. Barevnost stávající budovy FEL je zachována i v novém objektu RICE, kdy se především uplatňuje barva modrá jako dominantní s doplňující barvou stříbrnou. Hlavní vstup do objektu je zvýrazněn zkosením severní a západní fasády. Toto zkosení se projevuje i v interiéru např. zasedacích místností.

Image module
Image module

Zhotovitel společnost Atena spol. s r.o. prováděla kompletní dodávku a montáž provětrávané fasády a kovového podhledu Hunter Douglas ,,Luxalon“:

  • odvětrávané (bezkontaktní) hliníkové ,,Al“ lamelové fasády systému Hunter Douglas Luxalon 150F včetně podkonstrukce izolace 120 (EH; EK) a 140 mm (EC-EZ a krček) , lamelový fasádní obklad Luxalon v odstínu RAL 9006 a 5002, včetně veškerých klempířských detailů
  • podhledového systému Luxalon 300C Wide Panel Ceiling s lamelou z materiálu „AL“ slitiny šířky 300 mm tloušťky min. 0,7 mm s povrchem hladké a perforované se sraženými hranami – uzavřená
  • Autor: AS Projekt, spol. s r.o., Zelenohorská 60A, Plzeň
    Ing. arch. Pavel Němeček, CSc.,
    Ing. arch. Daniel Němeček
  • Projektant: ARCADIS CZ a.s.
  • Generální dodavatel stavby: Zlínstav a.s.
  • Investor: Západočeská univerzita v Plzni