ČESKÁ TELEVIZE V BRNĚ

Nová budova televizního studia v Brně

Nové televizní studio v Brně vzniklo na místě bývalé administrativní budovy společnosti Zetor. Ta naplno fungovala po několik desetiletí, poslední dekádu však chátrala. Poté, co prostory získala Česká televize, je ještě několikrát před zahájením stavby využila pro natáčení.

Stavba nového brněnského studia začala na podzim roku 2014 a trvala šestnáct měsíců. Do budovy v Brně-Líšni se 250 zaměstnanců České televize začalo stěhovat letos v červnu. Objekt zahrnuje tři samostatná studia, z nichž jedno je vyhrazeno pro zpravodajství. V dalším, o rozloze 130 metrů, vznikají studiové pořady. Největší plochu, 330 metrů čtverečních, má moderní studio, které umožní vyrábět i náročné dramatické projekty.

Image module
Image module

Naše společnost ATENA spol. s r.o. zde prováděla kompletní dodávku a montáž:

 • lehkého obvodového pláště z kompozitního materiálu BOND tl.4mm – systém ukotvení neviditelný tzv. lepený vč. obloukové skružené části na schodišti
 • kompletního podhledu u vstupu Newsroom z kompozitního materiálu BOND tl.4mm – systém ukotvení desek v podhledu viditelným systémem tzn. nýty v barvě desek
 • kompletní opláštění markýzy ze zadní části objektu kovovým podhledem Atena typ P 200C – lamelový podhled
 • Projektant: Sdružení A PLUS – S-projekt plus
  •  S-projekt plus, a.s. (vedoucí člen sdružení)
  • A PLUS, a.s. (člen sdružení)
 • Dodavatel: IMOS Brno a PKS Stavby, Žďár nad Sázavou
 • Projektový manažer: K a.s.
 • Investor: Česká televize

Brněnské studio České, resp. Československé televize, začalo vysílat 6. 7. 1961. První adresou bylo studio Typos v dnešní Jezuitské ulici. A právě tady, a také na nedaleké adrese Běhounská 18, působilo až do stěhování, tedy do roku 2016. Obě budovy v centru Brna byly postaveny ve 30. letech minulého století. Zatímco Typos vznikl jako bytový dům s tančírnou v suterénu, budova v Běhounské sloužila jako banka. Oba objekty svým původním určením a stavebním řešením nevyhovovaly televizním potřebám a žádná z budov nebyla za dobu své existence celkově rekonstruována. Stavební i jiné úpravy pouze přizpůsobovaly části objektů novému využití. To se projevilo na celkovém stavebním stavu objektů, který odpovídal míře amortizace. Zásluhou dobré údržby posledních let se sice podařilo zajistit základní funkce domů, ovšem za cenu stále vyšších nákladů na opravy a údržbu. Je zřejmé, že pokud by tady televize zůstala, během následujících let by musela značně investovat do celkových rekonstrukcí rozvodů vody, odpadů, topení, elektřiny a do rekonstrukcí některých stavebních částí.

Umístění budov v centru města navíc velmi ztěžovala dopravní obslužnost. Výstavba nového objektu proto byla pro brněnské studio České televize nezbytná. Po dokončení stěhování v závěru roku 2016 Česká televize obě budovy v centru Brna prodala.