Testimonial by Jiří Vytopil,
Vybrali jsme si společnost ATENA spol. s.r.o. ověřenou mnohaletými zkušenostmi pro rekonstrukci našeho objektu "CEREA Zábřeh na Moravě". Na spolupráci s firmou ATENA spol. s.r.o. oceňujeme zejména vstřícný přistup, profesionalitu a inovativní potenciál. Vyjadřujeme tímto spokojenost s kvalitou a rychlostí dodávky a montáže ze strany ATENA spol. s.r.o., oceňujeme flexibilitu, vstřícný přístup a široké spektrum nabízených služeb. Musíme uznat rychlé reakce v nahodilých případech ze strany fa. ATENA spol. s.r.o.
Jiří Vytopil,
Jednatel společnosti Cerea
Testimonial by Ing.arch. MgA. Tomáš Legner,
Společnost Atena realizovala atypickou obloukovou provětrávanou fasádu v dřevokoru pozinkovaných lamel "Sportovní a společenská hala v Nebovidech u Brna", kde původně měl být materiál Cetris. Byl jsem s výše uvedenou realizací velice spokojen, jak s profesionálním přístupem vedoucích zástupců společnosti Atena, tak s celkovou realizací projektu z jejich strany.
Ing.arch. MgA. Tomáš Legner,
Architekt
Testimonial by  Petr Adamovský,
Jakožto dodavatel systémových plechových plášťů spolupracujeme s firmou Atena s.r.o. již řadu let. V rámci spolupráce oceňuji profesionální přístup vedení a stavbyvedoucích k organizaci a samotné realizaci staveb. Široká škála již zrealizovaných objektů v systému DEKmetal poskytuje přehled o kvalitách této realizační firmy.
Petr Adamovský,
projektový manažer objektu Dekmetal s.r.o.
Testimonial by Ing. Ludvík Vysloužil,
S Atenou jsme spolupracovali na zakázce TWR Letiště Leoše Janáčka v Ostravě – Mošnov. Byly jsme spokojeni, jak s profesionálním přístupem zástupců firmy, tak s celkovou realizací projektu z jejich strany. Společnost Atena spol. s r.o. pro nás na této akci prováděla velmi atypickou provětrávanou fasádu objektu v negativním sklonu z vlnitého plechu včetně opláštění řídící věže ve tvaru obráceného 12-ti straného komolého kuželu vč. dodávky a montáže klempířského lemování.
Ing. Ludvík Vysloužil,
Stavbyvedoucí
Testimonial by Jiří Málek,
Montážní společnost Atena spol. s r.o. v oboru lehkých obvodových plášťů (především obklady z vláknocementových desek CEMBRIT) rád doporučím vyzkoušet spolupráci všem obchodním partnerům a generálním dodavatelům staveb či soukromým investorům. Jedná se o korektního partnera, který dokáže splnit požadavky nad míru daného projektu. Společnost Atena spol. s r.o. provádí kompletní dodávky a montáže v dohodnuté době a v požadované kvalitě, je mnoho let jedním z našich významných montážních společností. Zrealizované reference z vláknocementových desek Cembrit společností ATENA spol s.r.o. mluví za vše a jsou k dispozici i na stránkách www.cembrit.cz
Jiří Málek,
Regionální manažer společnosti CEMBRIT
Testimonial by Ing. Martin Kuťej,
Realizace části stavby (fasáda je provedena jako provětrávaná z plechových vodorovných lamel) byla provedena řádně a odborně, v souladu se smlouvou o dílo a projektovou dokumentací, normami ČSN a ISO a pokyny objednatele a technického dozoru. Všechny práce byly provedeny v nejvyšší kvalitě, odpovídaly vysokým technickým požadavkům a byly provedeny v termínech dohodnutým v SoD. Při výstavbě realizační tým působil profesionálně a naplnil požadavky investora a technického stavebního dohledu v plném rozsahu.
Ing. Martin Kuťej,
Vedoucí projektu za OHL ŽS a.s.