BD Palmovka Praha Libeň

  • Fasáda z materiálu Silbonit HC Terracotta UV tl.8mm, Eternit Tectiva TE80 tl. 8mm

Poznámka:

Cementolváknitý materiál Silbonit Terracotta UV velmi náchylný na okolní vlivy (nutno s ním pracovat v bílých rukavičkách a nejlépe přímo na dílně montovat dle informací dodavatele, při škrábnutí vykazuje bílé škrábance i přesto že je do hmoty probarven !!) – tento materiál při obhlídkách jiných již realizovaných staveb měli obdobný problém pro zdárné dokončení díla.
Cementovláknitý materiál Eternit Tectiva TE 80 shodný s materiálem Cembrit Cembonit typ Flint, ale bohužel Eternit má v sobě složku grafitu a pouští černou barvu, touto složkou grafitu při nahodilém dešti znečišťuje okolní fasádu.

Rádi bychom jenom upozornili, že žádné obkladové materiály a partnery neupřednostňujeme před ostatními na českém i zahraničním trhu, pouze konstatujeme skutečnost k vůli poskytování záruk na provedené dílo a především na kvalitu provedení.

Po této zkušenosti nevhodně zvolených materiálů na vnější exteriérové obklady fasád i samotný developer CENTRAL GROUP a.s. zvolil na ostatní realizované bytové domy v centru Prahy výhradně materiál Cembrit – Cembonit.

Uvažujete o nás pro Vaši realizaci?

Rádi Vám připravíme nezávaznou cenovou nabídku.

Přejít na poptávku