Depozitář pro Východočeské muzeum v Pardubicích

Depozitář pro Východočeské muzeum v Pardubicích

Objednatel: VW WACHAL a.s., Kroměříž;

Na dodávku a montáž provětrávané fasády ,,DEKmetal desky DEKCASSETTE ATYP tl. 1,2mm CORTEN”

Dodávka a montáž provětrávané deskové fasády Atena typ ,,DEKmetal” z plechových obkladových velkformátů systém ,,DEKCASSETTE ATYP CORTEN” jádro 1,2mm – odstín přírodní ocel ,,CORTEN” dle projektového spárořezu. Obklad kotven na ,,FeZn” nosný ocelový rošt – dvousměrný typ DKM2A, s tepelnou izolací ,,Isover UNI” tl.300mm součinitel tepelné vodivosti λD = 0,035W/(mK) s objemovou hmotností = 40kg/m3 a difúzní fólií GUTTAFOL DO 135S.
Veškeré lemovací a ukončovací prvky v odstínu přírodní ocel CORTEN; provětrávací mřížky v barvě fasády. Tepelná izolace kotvena k podkladní svislé konstrukci plastovými talířovými hmoždinkami 6-8ks/m2 (tepelná izoalce kotvena v jedné vrstvě pokud nám výrobce vyrobí tloušťku izolantu na zakázku, jinak ve dvou vrstvách tl. 200mm + 100mm).

Prohlédnout referenci

REALIZACE: 7 – 10 / 2018

PLOCHA FASÁDY činí cca 1.100m2

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://atenasro.cz/wp-content/uploads/2017/11/atena.jpg);background-color: #bc1b13;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}